1. allergologi

  allergologi, läran om de allergiska sjukdomarna, deras förekomst, orsaker och behandling.
 2. allergologi

  allergologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: all-ergo-log-in
  Svensk ordbok
 3. otorinolaryngologi

  otorinolaryngologi, otorhino­la­ryn­gologi, läran om sjukdomar inom örat, näsan och struphuvudet.
 4. aerobiologi

  aerobiologi, studiet av luftburna biologiska partiklar; termen började användas på 1930-talet.
 5. internmedicin

  internmedicin, tidigare allmän internmedicin, ibland invärtes medicin, den specialitet som ägnas åt diagnostik och behandling av sjukdomar i kroppens inre organ.
 6. pediatrik

  pediatrik, medicinskt kunskapsområde som omfattar sjukdomar och hälsobetingelser hos barn och under adolescensen, samt i vissa avseenden även hos foster under tiden närmast före födelsen ( prenatal pediatrik).
 7. allergolog

  allergolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: all-ergo-log-en
  Svensk ordbok