1. pyretroider

    pyretroider, syntetiskt framställda pyretrumliknande insekticider med stor användning framför allt inom jordbruket, men också mot förrådsskadeinsekter, för kontroll av parasiter på boskap och kontroll av malaria.