1. allframtidsförsäkring

    allframtidsförsäkring, brandförsäkring av byggnad som gäller för all framtid och för vilken premien betalas på en gång eller under ett begränsat antal år.
  2. engångspremie

    engångspremie, försäkringspremie som till skillnad från en löpande premie betalas på en gång för hela försäkringstiden.