1. allhärskaren

  allhärskaren, det ord varmed grekiska pantokratōr i Uppenbarelseboken återges i 1981 års Nya Testamentet.
 2. Kristus

  Kristus, Messias.
 3. Gentaltaret

  Gentaltaret, altarskåp i kyrkan Sint Baafs i Gent, målat 1420–32 av bröderna Hubert och Jan van Eyck.
 4. Sebaot

  Sebaot, gudsnamn i Gamla Testamentet, alltid använt tillsammans med det vanliga namnet på Israels gud, Jahve (i svenska bibelöversättningar ”Herre Sebaot” eller ”härarnas gud”).
 5. Kristusbild

  Kristusbild. Bilder av Kristus är kända i varje fall sedan 200-talet, bl.a. från Roms katakomber.
 6. pantokrator

  pantokrator (grekiska pantokratōr ’den allsmäktige’, av pan- och grekiska krateō ’härska’), i bysantinsk konst benämning på en bröstbild där Kristus är avbildad som allhärskare,
 7. Majestas domini

  Majestas domini, Herrens majestät eller Herren i sitt majestät, framställning i bildkonst av Kristus som allhärskare sittande på ett klot (”världsklotet”) eller en regnbåge.
 8. Alrik

  Alrik, mansnamn av nordiskt ursprung, möjligen motsvarande fornvästnordiska Alrekr, egentligen ’allhärskare’, eller fornhögtyska Athalric; även alf kan utgöra förled.
 9. allmakt

  allmakt, egenskap som tillskrivs Gud i kristendomen, judendomen och islam.
 10. eriksgata

  e`riksgata subst. ~n eriksgator ORDLED: eriks--gat-an
  Svensk ordbok