1. allians

  allians, folkrättslig term för en säkerhetspolitisk överenskommelse mellan stater, oftast rörande försvarssamarbete och ömsesidigt bistånd i händelse av krig, t.ex. NATO.
 2. allians

  allians, förband, växtsociologisk term för ett enskilt växtsamhälle av medelhög rang.
 3. Alliansen

  Alliansen, samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna inlett 2004 under namnet Allians för Sverige.

 4. alliansfrihet

  alliansfrihet innebär att ett land ställer sig utanför de internationella maktblocken, såsom t.ex. Sverige, Schweiz, Österrike och Indien har gjort.
 5. Alliansfria rörelsen

  Alliansfria rörelsen, Non-Aligned MovementNAMorganisation som samlar så kallade utvecklingsländer. 

 6. alliansteori

  alliansteori, en antropologisk skolbildning som framhållit mönstret av giftermålsallianser som organisationsprincip i många släktskapsbaserade samhällen.
 7. Heliga alliansen

  Heliga alliansen, förbund mellan europeiska furstar, slutet i Paris 1815 i syfte att garantera fred och stabilitet i Europa efter revolutions- och Napoleonkrigens omvälvningar.
 8. alliansring

  alliansring, förlovnings- eller vigselring av varierande utseende.
 9. allians

  allians [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: al-li-ans-en
  Svensk ordbok
 10. NATO

  NATO är en militär allians, alltså ett samarbete, mellan USA, Canada och många länder i Europa.