1. allians

  allians, folkrättslig term för en säkerhetspolitisk överenskommelse mellan stater, oftast rörande försvarssamarbete och ömsesidigt bistånd i händelse av krig, t.ex. NATO.
 2. allians

  allians, förband, växtsociologisk term för ett enskilt växtsamhälle av medelhög rang.
 3. allians

  allians [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: al-li-ans-en
  Svensk ordbok
 4. alliansteori

  alliansteori, en antropologisk skolbildning som framhållit mönstret av giftermålsallianser som organisationsprincip i många släktskapsbaserade samhällen.
 5. Alliansen

  Alliansen är ett samarbete mellan de fyra riksdagspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

 6. alliansföreningar

  alliansföreningar, en typ av religiösa föreningar som bildades under 1800-talet under angloamerikanskt inflytande.
 7. alliansring

  alliansring, förlovnings- eller vigselring av varierande utseende.
 8. alliansvapen

  alliansvapen, heraldisk term: ett (adligt) äkta pars sammanställda vapen, antingen i form av en gemensam, kluven sköld eller, vanligare, med sköldarna placerade sida vid sida.
 9. Alliansmissionen

  Alliansmissionen, se Svenska Alliansmissionen.
 10. alliansfrihet

  alliansfrihet betyder att ett land inte ingår i större militära samarbeten som till exempel NATO.