1. Alliansen

  Alliansen, samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna inlett 2004 under namnet Allians för Sverige.

 2. Heliga alliansen

  Heliga alliansen, förbund mellan europeiska furstar, slutet i Paris 1815 i syfte att garantera fred och stabilitet i Europa efter revolutions- och Napoleonkrigens omvälvningar.
 3. De gröna/Europeiska fria alliansen

  De gröna/Europeiska fria alliansen, The Greens–European Free Alliance, Greens–EFA, partigrupp i Europaparlamentet. 

 4. hannoverska alliansen

  hannoverska alliansen , en i Hannover ingången defensivallians mellan Storbritannien, Frankrike och (till en början) Preussen 1725.
 5. Evangeliska Alliansen

  Evangeliska Alliansen, sammanslutning av evangeliska kristna (jämför evangelisk) bildad 1846 vid en konferens i London.

 6. Alliansen liberaler och demokrater för Europa

  Alliansen liberaler och demokrater för Europa, Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE, tidigare partigrupp i Europaparlamentet.

 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 9. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 10. Martin Luther King

  King, Martin Luther, Jr, född 15 januari 1929, död 4 april 1968, amerikansk svart baptistisk präst och medborgarrättsledare.