1. alliansfrihet

  alliansfrihet betyder att ett land inte ingår i större militära samarbeten som till exempel NATO.
 2. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 3. Alliansfria rörelsen

  Alliansfria rörelsen, Non-Aligned MovementNAMorganisation som samlar så kallade utvecklingsländer. 

 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.

 6. säkerhetspolitik

  säkerhetspolitik, sammanfattande benämning på de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot.
 7. neutralitet

  neutralitet, diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i militära allianser och krigiska förvecklingar.
 8. Tito

  Tito, egentligen Josip Broz, född 7 maj 1892, död 4 maj 1980, jugoslavisk politiker (kommunist), landets härskare och regeringschef från 1945, president från 1953.

 9. neutralitetspolitik

  neutralitetspolitik, säkerhetspolitiskt agerande som syftar till att lägga grunden för en stats neutralitet i en väpnad konflikt.
 10. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.