1. allkonstverk

  allkonstverk, benämning på de försök som under olika tider gjorts att sammanföra de olika konstarterna till en samverkande helhet.
 2. Åke Karlung

  Karlung, Åke, 1930–90, bildkonstnär och experimentfilmare.
 3. Yngve Gamlin

  Gamlin (ursprungligen Jönsson), Yngve, 1926–95, scenograf, allkonstnär och underhållare.
 4. Storsjöyran

  Storsjöyran, musik- och kulturfestival i Östersund.
 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 6. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.
 7. konsthantverk och konstindustri

  konsthantverk och konstindustri, gemensam benämning på konstnärligt formgivna bruks- och prydnadsföremål, framställda som hantverk eller med maskinella hjälpmedel.