1. allmän rösträtt

  allmän rösträtt, rätt för alla vuxna oberoende av kön, ras, inkomst och förmögenhet att delta i val, infördes i en rad länder i början av 1900-talet.
 2. allmänna gaslagen

  allmänna gaslagen, gasernas allmänna tillståndslag, uttrycker sambandet mellan volym ( V) och tryck ( p), absolut temperatur ( T) och mängd ( n) hos en ideal gas och skrivs pV = nRT.
 3. allmänna opinionen

  allmänna opinionen är ett begrepp utan allmänt godtagen definition.
 4. allmänna relativitetsteorin

  allmänna relativitetsteorin, den teori för gravitationen (kraftverkan mellan materiella kroppar, tyngdkraften), som Albert Einstein utvecklade i början av 1900-talet och som i sin fullständiga form publicerades 1916.
 5. Allmänna reklamationsnämnden

  Allmänna reklamationsnämnden, ARN, reklamationsnämnden, myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare om konsumentköp och konsumenttjänster, t.ex. fel i köpta varor.
 6. allmän

  allmän betyder ’vanlig’ eller ’som förekommer i de flesta sammanhang’.
 7. allmän plats

  allmän plats, benämning i den numera upphävda allmänna ordningsstadgan från 1956.
 8. allmän väg

  allmän väg, väg som är öppen för allmän samfärdsel och där staten (genom Vägverket) eller en kommun är väghållare, dvs. har ansvaret för att vägen underhålls och är farbar.
 9. allmän domstol

  allmän domstol, judiciell domstol, domstol som är behörig att ta upp mål i allmänhet, såsom tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.
 10. allmän förvaltningsdomstol

  allmän förvaltningsdomstol, administrativ domstol, förvaltningsdomstol, domstol som handlägger och avgör tvister mellan enskilda personer, företag eller organisationer och myndigheter.