1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 3. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 4. allmännelig

  allmänn´elig adj. ~t ORDLED: all--männe-lig
  Svensk ordbok
 5. allmänna gaslagen

  allmänna gaslagen, gasernas allmänna tillståndslag, uttrycker sambandet mellan volym ( V) och tryck ( p), absolut temperatur ( T) och mängd ( n) hos en ideal gas och skrivs pV = nRT.
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 8. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 9. allmänna opinionen

  allmänna opinionen är ett begrepp utan allmänt godtagen definition.
 10. allmänna relativitetsteorin

  allmänna relativitetsteorin, den teori för gravitationen (kraftverkan mellan materiella kroppar, tyngdkraften), som Albert Einstein utvecklade i början av 1900-talet och som i sin fullständiga form publicerades 1916.