1. allmännelig

  allmänn´elig adj. ~t ORDLED: all--männe-lig
  Svensk ordbok
 2. katolsk

  katolsk, självbenämning använd av romersk-katolska och gammalkatolska kyrkan samt ortodoxa och orientaliska kyrkor och även av kyrkor inom anglikanska kyrkogemenskapen; inom andra reformatoriska kyrkor föredrar man vanligen synonymer som det svenska ”allmännelig”.
 3. Tübingerskolan

  Tübingerskolan, Tübingenskolan, benämning på teologiska riktningar som har börjat i Tübingen.
 4. katolska brev

  katolska brev, sju brev i Nya Testamentet: Jakobs brev, Första–Andra Petrusbreven, Judas brev och Första–Tredje Johannesbreven.
 5. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 6. kyrka

  kyrka. Ordet kyrka har motsvarigheter i andra germanska språk: tyska Kirche, engelska Church. De romanska språken har i stället efterbildat grekiska ekklēsia ’församling’, latinska ecclesia, franska église).
 7. Gustaf Aulén

  Aulén, Gustaf, född 15 maj 1879, död 16 december 1977, teolog och kyrkoman.
 8. folkkyrka

  folkkyrka, en öppen kyrkoform som teologiskt utgår från föreställningen att det kristna evangeliet riktar sig till alla människor och som ofta omfattar flertalet invånare i ett land.
 9. kyrka

  kyr`ka subst. ~n kyrkor ORDLED: kyrk-an
  Svensk ordbok