1. allmännyttigt bostadsföretag

  allmännyttigt bostadsföretag, kommunalt bostadsföretag, företag ursprungligen definierat som ägt eller kontrollerat av en kommun och förvaltande bostadsfastigheter utan enskilt vinstsyfte.
 2. allmännyttig

  all`männyttig adj. ~t ORDLED: all-män--nytt-ig
  Svensk ordbok
 3. Nordiska Kooperativa och Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation

  Nordiska Kooperativa och Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation, NBO, sammanslutning av nordiska bygg- och bostadsorganisationer med bostadssocial inriktning, bildad 1950.
 4. Sveriges allmännyttiga bostadsföretag

  Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, se SABO.
 5. Bofast

  Bofast, tidning om bostads- och fastighetsbranschen, grundad 1983 och nedlagd 2016.

 6. Systembolaget AB

  Systembolaget AB, Stockholm, statligt bolag, bildat 1954, med ensamrätt till detaljhandel med sprit, vin och starköl.
 7. brev

  brev, skriftligt meddelande från en avsändare till en adressat.
 8. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 9. Poseidon

  Poseidon, allmännyttigt bostadsföretag i Göteborg, se Bostads AB Poseidon.
 10. BBC

  BBC, British Broadcasting Corporation, brittiskt offentligrättsligt radio- och TV-bolag med säte i London.