1. allmäntjänstgöring

  allmäntjänstgöring, AT, den del av läkarutbildningen som fullgörs efter läkarexamen på läkarlinjen och som är en förutsättning för att få legitimation som läkare.
 2. allmäntjänstgöring

  all`mäntjänstgöring subst. ~en ORDLED: all-män--tjänst-gör-ing-en FÖRK.: AT
  Svensk ordbok
 3. AT-läkare

  AT-läkare, läkare som fullgör allmäntjänstgöring.
 4. AT-tandläkare

  AT-tandläkare, tidigare blivande tandläkare med allmäntjänstgöring inom folktandvården efter 4,5 års grundutbildning och avlagd examen vid odontologisk fakultet (tandläkarhögskola).
 5. AT

  AT se allmäntjänstgöring
  Svensk ordbok
 6. allmänläkare

  allmänläkare, läkare som är specialist i allmänmedicin.
 7. läkare

  läkare, benämning på den som efter särskild utbildning och erfarenhet yrkesmässigt påvisar och behandlar sjukdom.
 8. läkarexamen

  läkarexamen, examen varmed en medicine studerande avslutar sina studier vid medicinsk fakultet.

 9. psykiater

  psykiater, psykiatriker, specialist i psykiatri.
 10. psykiatri

  psykiatri, själsläkekonst, medicinsk specialitet som har psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande som ansvarsområde.