1. allmäntjänstgöring

  allmäntjänstgöring, AT, den del av läkarutbildningen som fullgörs efter läkarexamen på läkarlinjen och som är en förutsättning för att få legitimation som läkare.
 2. läkare

  läkare, benämning på den som efter särskild utbildning och erfarenhet yrkesmässigt påvisar och behandlar sjukdom.
 3. läkarexamen

  läkarexamen, examen varmed en medicine studerande avslutar sina studier vid medicinsk fakultet.

 4. allmänläkare

  allmänläkare, läkare som är specialist i allmänmedicin.
 5. psykiater

  psykiater, psykiatriker, specialist i psykiatri.
 6. allmäntjänstgöring

  all`mäntjänstgöring subst. ~en ORDLED: all-män--tjänst-gör-ing-en FÖRK.: AT
  Svensk ordbok
 7. AT-tandläkare

  AT-tandläkare, tidigare blivande tandläkare med allmäntjänstgöring inom folktandvården efter 4,5 års grundutbildning och avlagd examen vid odontologisk fakultet (tandläkarhögskola).
 8. AT-läkare

  AT-läkare, läkare som fullgör allmäntjänstgöring.
 9. AT

  AT se allmäntjänstgöring
  Svensk ordbok
 10. psykiatri

  psykiatri, själsläkekonst, medicinsk specialitet som har psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande som ansvarsområde.