1. allmosa

  allmosa betyder gåva till fattiga.
 2. allmosa

  all`mosa subst. ~n allmosor ORDLED: all--mos-an
  Svensk ordbok
 3. zakat

  zakat,, zakāt, en av islams ”fem grundpelare”, se allmosa.
 4. bakhshish

  bakhshish, bakhshīsh, drickspengar; ordet används i Mellanöstern och Indien också i betydelsen allmosor eller mutor.
 5. Pieter Aertsen

  Aertsen, Pieter, kallad Lange Pier, 1508–75, nederländsk målare.

 6. flamländsk konst

  flamländsk konst omfattar konsten från 1300-talets senare del till och med 1700-talet i södra Nederländerna (ungefär nuvarande Belgien), dit också Burgund hörde.
 7. sadhu

  sadhu, sādhu, helig man i Indien, främst en kringvandrande asket eller eremit som avsagt sig det sociala livet.
 8. Elisabet

  Elisabet (Elisabeth) av Thüringen (av Ungern), 1207–31, lantgrevinna, helgon.

 9. själagård

  själagård, medeltida välgörenhetsstiftelse. I början av 1400-talet inrättades vid bl.a. domkyrkorna i Uppsala, Linköping och Åbo och Storkyrkan i Stockholm s.k. själakor, där mässor för de avlidna lästes.
 10. bhikshu

  bhikshu, bhikśu, indisk asket som övergivit sociala förpliktelser för att helt ägna sig åt meditation, studier och undervisning av lekmän.