1. allo

  all`o subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. allogen

  allogen, genetiskt avvikande individ av samma art.
 3. allograf

  allograf, en av samma linjemönster sammanhållen variant av ett grafem, t.ex. av r.
 4. allomorfi

  allomorfi, paramorfi, egenskapen hos ett mineral (en kristall) att ändra sin kristallstruktur men ändå bibehålla såväl kristallform som kemisk sammansättning.
 5. allotyp

  allotyp, ett bestämt exemplar, av motsatt kön till holotypen, som kan utses som referensexemplar då någon beskriver en för vetenskapen ny djurart.
 6. allofon

  allofon, en i språket förekommande uttalsvariant av ett givet fonem (språkljud).
 7. allogami

  allogami, korspollination, pollination mellan två blommor på olika individer av samma växtart.
 8. allomorf

  allomorf, variant av ett morfem, t.ex. - en/- n (hök- en, fågel- n och fågel-/ fågl- ( fågel-n, fågl-ar).
 9. allotransplantation

  allotransplantation, transplantation av organ, vävnad eller celler från en individ av en art till en annan individ av samma art, varvid individerna inte är genetiskt identiska med varandra.
 10. allotropi

  allotropi, av Berzelius införd beteckning för fenomenet att ett grundämne under samma yttre betingelser kan existera i olika former, exempelvis kol som diamant och grafit, fosfor som röd och gul, svavel som rombiskt och monoklint, syre i sin vanliga form (O 2) och som ozon (O 3).