1. Allosaurus

  Allosaurus, släkte rovdinosaurier som levde i Nordamerika under yngre jura (för ca 155–145 miljoner år sedan).
 2. allosteri

  allosteri, reglering av enzymaktivitet genom att en liten molekyl (en allosterisk effektor eller allosterisk regulator) binds till ett allosteriskt centrum, som är ett annat ställe på enzymmolekylen än det katalytiska centrumet.
 3. allotropi

  allotropi, av Berzelius införd beteckning för fenomenet att ett grundämne under samma yttre betingelser kan existera i olika former, exempelvis kol som diamant och grafit, fosfor som röd och gul, svavel som rombiskt och monoklint, syre i sin vanliga form (O 2) och som ozon (O 3).
 4. allokera

  allokera, fördela varor, resurser eller dylikt (jämför allokering).
 5. allofon

  allofon, en i språket förekommande uttalsvariant av ett givet fonem (språkljud).
 6. allokeringspolitik

  allokeringspolitik, den typ av ekonomisk politik vars mål är att påverka fördelningen av produktionsfaktorerna i syfte att höja effektiviteten i hushållningen med produktionsresurserna.
 7. allostas

  allostas, kroppsliga eller psykiska tillstånd som avviker från ett jämviktsläge, homeostas.
 8. allokering

  allokering, inom nationalekonomin tillgångsfördelning; fördelning av resurser till olika områden.
 9. allor

  allor, dubbelt kast, uttryck inom framför allt brädspel som innebär att tärningarna visar lika.
 10. allogami

  allogami, korspollination, pollination mellan två blommor på olika individer av samma växtart.