1. allokera

  allokera, fördela varor, resurser eller dylikt (jämför allokering).
 2. allokera

  allokera [-ke´-] verb ~de ~t ORDLED: al-lok-er-ar SUBST.: allokerande, allokering
  Svensk ordbok
 3. allokering

  allokering, inom nationalekonomin tillgångsfördelning; fördelning av resurser till olika områden.
 4. allokering

  allokering, inom statistiken fördelning av tillåten stickprovsstorlek på undersökningspopulationens delgrupper, då en urvalsundersökning skall utföras med stratifierat urval.
 5. pekare

  pekare, referens, länk, i vissa programspråk datatyp för en variabel som innehåller en adress.
 6. bugg

  bugg, engelska bug (’insekt’), defekt i datorprogram som gör att det producerar ett felaktigt eller oväntat resultat.
 7. C

  C, programspråk för datorer, utvecklat av Dennis Ritchie ( 1941–2011) vid Bell Laboratories i USA.
 8. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).