1. allokton

  allokton, inom geologi benämning på något som förflyttats från platsen för sin bildning; används bl.a. om bergart eller bergartssvit som ej längre befinner sig på den plats där den bildats.
 2. allokton

  allokton [-å´n] adj. ~t ORDLED: allo-kton
  Svensk ordbok
 3. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 4. skenhälla

  skenhälla, hårt, sammankittat skikt i marken som kompakterats genom utfällda föreningar av t.ex. järn, humus, kiselsyra och kalciumkarbonat.
 5. autokton

  autokton, som adjektiv: ursprunglig, inhemsk, uppkommen utan främmande inflytande; som substantiv: urinvånare.
 6. autokton

  autokton [-å´n] adj. ~t ORDLED: auto-kton
  Svensk ordbok