1. allomorf

  allomorf, variant av ett morfem, t.ex. - en/- n (hök- en, fågel- n och fågel-/ fågl- ( fågel-n, fågl-ar).
 2. allomorf

  2allomorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: allo-morf
  Svensk ordbok
 3. allomorf

  1allomorf [-mår´f] subst. ~en ~er ORDLED: allo-morf-en
  Svensk ordbok
 4. allomorfi

  allomorfi, paramorfi, egenskapen hos ett mineral (en kristall) att ändra sin kristallstruktur men ändå bibehålla såväl kristallform som kemisk sammansättning.
 5. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).