1. allraheligaste

  allraheligaste , det allra heligaste, det innersta rummet i Jerusalems tempel (liksom i tabernaklet), motsvarande det rum i ett främreorientaliskt tempel där gudabilden stod.
 2. allra

  all`ra adv. ORDLED: all-ra
  Svensk ordbok
 3. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 4. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 5. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. atmosfären

  atmosfären är gashöljet kring jorden.
 8. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 9. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.
 10. Australien

  Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.