1. allra

  all`ra adv. ORDLED: all-ra
  Svensk ordbok
 2. allraheligaste

  allraheligaste , det allra heligaste, det innersta rummet i Jerusalems tempel (liksom i tabernaklet), motsvarande det rum i ett främreorientaliskt tempel där gudabilden stod.
 3. allraheligaste

  allrahe`ligaste substantiverat adj., ingen böjning ORDLED: all-ra--hel-ig-aste
  Svensk ordbok
 4. Den allraheligaste Frälsarens Orden

  Den allraheligaste Frälsarens Orden, Ordo Sanctissimi Salvatoris, klosterorden grundad av den heliga Birgitta, se Birgittinorden och Birgittasystrar.
 5. buskpion

  buskpion, Paeonia suffruticosa varietas suffruticosa, varietet i familjen pionväxter.
 6. Väinö Linna

  Linna, Väinö, 1920–92, finsk författare.
 7. laggning

  laggning, metod för tillverkning av träkärl, varvid väggarna utgörs av stavar, laggar, som hålls samman utvändigt av band i trä eller metall, invändigt av bottnen (eller bottnarna), som vilar i en skåra ( krös eller lagg) längs kanten på stavarnas insida.
 8. mikroskop

  mikroskop är en apparat för att se mycket små saker.

 9. jordarter

  jordarter är lösa jordmassor på jordens yta som kallas avlagringar.
 10. familj

  familj. Familjen är i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna.