1. allraheligaste

  allraheligaste , det allra heligaste, det innersta rummet i Jerusalems tempel (liksom i tabernaklet), motsvarande det rum i ett främreorientaliskt tempel där gudabilden stod.
 2. allraheligaste

  allrahe`ligaste substantiverat adj., ingen böjning ORDLED: all-ra--hel-ig-aste
  Svensk ordbok
 3. Den allraheligaste Frälsarens Orden

  Den allraheligaste Frälsarens Orden, Ordo Sanctissimi Salvatoris, klosterorden grundad av den heliga Birgitta, se Birgittinorden och Birgittasystrar.
 4. OSsS

  OSsS, förkortning för Ordo Sancti (eller Sanctissimi) Salvatoris (latin, ’Den helige (eller allraheligaste) Frälsarens orden’), dvs. Birgittinorden.
 5. abaton

  abaton, det allraheligaste i grekisk-ortodoxa kyrkor.
 6. redemptorister

  redemptorister, medlemmar i den romersk-katolska kongregationen Congregatio Sanctissimi Redemptoris (lat., ’Den allraheligaste Återlösarens kongregation’), förkortat CSSR, grundad ca 1740 av Alfonso Maria di Liguori.
 7. adyton

  adyton, den innersta, allraheligaste avdelningen av ett tempel eller ett heligt område.
 8. Birgittasystrar

  Birgittasystrar, den s.k. ”svenska grenen av Birgittinorden” enligt en regel som Elisabeth Hesselblad instiftade i Rom 1911; denna regel har senare bearbetats.
 9. koptisk liturgi

  koptisk liturgi, gudstjänstform i koptisk-ortodoxa kyrkan med ursprung i Alexandria.
 10. överstepräst

  överstepräst, hebreiska hakkohen haggadol, den högsta prästen i det gamla Israel och i den antika judendomen.