1. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 2. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 3. Azovska sjön

  Azovska sjön, bihav till Svarta havet, förbundet med detta genom det smala Kertjsundet.
 4. reformliv

  reformliv, korsett som tillkom på 1880-talet genom dräktreformrörelsen.
 5. bostad

  bostad är ett rum, en lägenhet, ett hus eller liknande där man bor en längre tid.
 6. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 7. ATP

  ATP, allmän tilläggspension, tidigare en del av den allmänna pensionen.
 8. opium

  opium är torkad växtsaft som kommer från opievallmons omogna frukter.
 9. garrigue

  garrigue, vegetationstyp på torr, kulturpåverkad mark, ofta på kalkberg, i medelhavsområdet.
 10. intensivövervakning

  intensivövervakning, verkställighet av dom på fängelsestraff om högst tre månader utanför anstalt.