1. alluvial

  alluvial, hörande till eller bildad genom rinnande vatten.
 2. alluvialkon

  alluvialkon, konformad avlagring av lösa sediment som förts med ett vattendrag i en smal, brant dalgång och avsatts där det mynnar i en bred dal.
 3. alluvialslätt

  alluvialslätt, svagt lutande slätt som uppkommit i en dalgång genom avsättning av sediment som transporterats med rinnande vatten.
 4. alluvial

  alluvia´l adj. ~t ORDLED: al-luvi-al
  Svensk ordbok
 5. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 6. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 7. Puerto Rico

  Puerto Rico, officiellt engelska Commonwealth of Puerto Rico, spanska Estado libre asociado de Puerto Rico, ö i Västindien vilken tillsammans med ett antal mindre öar utgör en självstyrande del av USA.

 8. Dominikanska republiken

  Dominikanska republiken, stat i Västindien.

 9. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 10. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.