1. alluvialkon

  alluvialkon, konformad avlagring av lösa sediment som förts med ett vattendrag i en smal, brant dalgång och avsatts där det mynnar i en bred dal.
 2. talus

  talus, bergartsmaterial, främst block och stenar, som ansamlats vid foten av en bergvägg.
 3. kanat

  kanat, bevattningssystem som utnyttjar grundvattennivån i högläntare delar av terrängen, främst i alluvialkoner (eller svämkäglor), och som genom en svagt sluttande underjordisk kanal för vattnet till lägre liggande bosättningar och odlingar.

 4. fanglomerat

  fanglomerat, sedimentär bergart bestående av svagt rundnötta bergartsfragment av allehanda slag och storlek som avsatts i en alluvialkon och sedan cementerats samman.
 5. exogena processer

  exogena processer, samlingsterm för jordytans yttre terrängformande processer, dvs. vittring, massrörelser, erosion, transport och deposition.
 6. bajada

  bajada, sammanvuxna alluvialkoner i torrområden vid foten av bergssluttningar på pedimentytornas lägre delar.
 7. landformer

  landformer, jordytans terrängformer, bildade genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande processer.
 8. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 9. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.