1. allylalkohol

  allylalkohol, 2-propen-1-ol, CH2=CHCH2OH, färglös vattenlöslig vätska med stickande lukt.

 2. allylgrupp

  allylgrupp, allyl,, benämning på den kolvätegrupp som har formeln CH2=CH–CH2–.

 3. allylsenapsolja

  allylsenapsolja, äldre benämning på allylisotiocyanat.
 4. allylharts

  allylharts, allyletermodifierat bindemedel som främst används som trälack inom möbelindustrin.
 5. allylisotiocyanat

  allylisotiocyanat, allylsenapsolja, färglös vätska med intensivt stickande lukt.
 6. alkylbromider

  alkylbromider, R 1R 2R 3CBr (där alla R kan vara väte eller olika organiska grupper bundna till kolet med enkelbindningar), organisk-kemisk ämnesklass i vilken en väteatom i en alkylgrupp utbytts mot en bromatom.
 7. eugenol

  eugenol, 4-allyl-2-metoxifenol, färglös vätska som utgör huvuddelen av nejlikolja och även finns i lagerbärsolja och kanelolja.