1. alm

  alm, Ulmus glabra, art i familjen almväxter.
 2. alm

  alm, träslag från skogsalm, lundalm och vresalm.
 3. alm

  alm subst. ~en ~ar ORDLED: alm-en
  Svensk ordbok
 4. alm-hasselskog

  alm-hasselskog, ängslövskog som utbildas i rasmarker, särskilt på kalkrik mark.
 5. Gustav Alm

  Alm, Gustav, pseudonym för författaren Richard Malmberg.
 6. Ivar Alm

  Alm, Ivar, 1897–1973, religionspsykolog, präst, lektor.
 7. Harald Alm

  Alm, Harald, 1897–1976, rektor för Siljanskolan i Tällberg, Dalarna, som grundades av honom och hans hustru 1927 som saminternatskola för barn.
 8. Gunnar Alm

  Alm, Gunnar, 1889–1961, fiskeribiolog, fil.dr, byråchef i Lantbruksstyrelsen 1941–48 och i Fiskeristyrelsen 1948–52, professors namn 1960.
 9. engelsk alm

  engelsk alm, Ulmus procera , art i familjen almväxter.
 10. ALMA

  ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, radioastronomiskt teleskop i Atacamaöknen i Chile och det största i sitt slag.