1. alm

  alm, Ulmus glabra, art i familjen almväxter.
 2. alm

  alm, träslag från skogsalm, lundalm och vresalm.
 3. Carl Jonas Love Almqvist

  Almqvist, Carl Jonas Love, född 28 november 1793, död 26 september 1866, författare; jämför släktartikel Almquist.
 4. Alma

  Alma, kvinnonamn av spanskt ursprung, enligt mångas mening av latinets almus ’mild’, enligt andras mening dock av spanska alma ’själ’.
 5. almrot

  almrot, trä från almens rotansvällningar.
 6. alma mater

  alma mater, hos romerska diktare benämning på flera gudinnor, bl.a. Venus; även bildlig benämning på universitet.
 7. almstriden

  almstriden, batalj i Kungsträdgården, Stockholm, 12–13 maj 1971, då ett antal miljövänner genom att klättra upp i de hundraåriga almarna lyckades hindra att träden sågades ned för den av landstinget beslutade uppgången från en tunnelbanestation.
 8. almanacka

  almanacka, almanack, årskalendarium, förteckning över årets dagar, med upplysningar om bl.a. astronomiska förhållanden, namns- och helgdagar samt en rad aktuella fakta av t.ex. statistisk och administrativ art.
 9. Almería

  Almería, huvudstad i provinsen med samma namn, Andalusien, södra Spanien; 194 500 invånare (2016).

 10. ALMA

  ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, radioastronomiskt teleskop i Atacamaöknen i Chile och det största i sitt slag.