1. Almarestäket

  Almarestäket, gods beläget på Stäkesön i östra Mälaren, Uppland (Stockholms län).
 2. almar

  almar, Ulmus, släkte almväxter som förekommer i norra halvklotets tempererade zon och med enstaka arter i bergstrakter i tropiska delar av Asien.
 3. alm

  alm, Ulmus glabra, art i familjen almväxter.
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 6. Alma

  Alma, kvinnonamn av spanskt ursprung, enligt mångas mening av latinets almus ’mild’, enligt andras mening dock av spanska alma ’själ’.
 7. Alma-Ata

  Alma-Ata, Almaty, stad i sydöstra Kazakstan.

 8. al marco

  al marco, viktkontroll vid prägling av mynt vilken inte sker styckevis utan för en viss mängd i taget.
 9. al-Marj

  al-Marj, stad i nordöstra Libyen; för belägenhet se landskarta Libyen.
 10. lövskog

  lövskog, skog bildad av lövträd, dvs. träd med tunna, relativt breda blad.