1. almsjuka

  almsjuka, parasitsjukdom på alm, lundalm och vresalm som orsakas av någon av sporsäckssvamparna Ophiostoma ulmi eller Ophiostoma novo-ulmi.
 2. almstriden

  almstriden, batalj i Kungsträdgården, Stockholm, 12–13 maj 1971, då ett antal miljövänner genom att klättra upp i de hundraåriga almarna lyckades hindra att träden sågades ned för den av landstinget beslutade uppgången från en tunnelbanestation.
 3. alm

  alm, Ulmus glabra, art i familjen almväxter.
 4. almsavbaggar

  almsavbaggar, Nosodendridae , familj skalbaggar med världsvid utbredning och ca 50 arter, varav en i Sverige, almsavbagge ( Nosodendron fasciculare).
 5. almskog

  almskog, skogstyp på näringsrikare mark och med alm som förhärskande trädart.
 6. almsplintborrar

  almsplintborrar, Scolytus laevis och S. scolytus, arter i skalbaggsfamiljen barkborrar.
 7. Alma

  Alma, kvinnonamn av spanskt ursprung, enligt mångas mening av latinets almus ’mild’, enligt andras mening dock av spanska alma ’själ’.
 8. alma mater

  alma mater, hos romerska diktare benämning på flera gudinnor, bl.a. Venus; även bildlig benämning på universitet.
 9. almsjuka

  al`msjuka subst. ~n ORDLED: alm--sjuk-an
  Svensk ordbok
 10. alm

  alm, träslag från skogsalm, lundalm och vresalm.