1. aln

  aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
 2. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 3. Alnus

  Alnus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet alar.
 4. Alnön

  Alnön, ö belägen mellan Indalsälvens och Ljungans mynningar utanför Sundsvall, 65 km 2.
 5. aln

  a´ln subst. ~en ~ar ORDLED: aln-en
  Svensk ordbok
 6. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 7. Alnarpssänkan

  Alnarpssänkan, Alnarpsdalen, dalsänka i Sydvästskånes kritberggrund.
 8. Alnarpsparken

  Alnarpsparken, park i Lomma kommun, Skåne län.
 9. Alnö

  Alnö, församling i Härnösands stift, Sundsvalls kommun, Medelpad (Västernorrlands län); 8 594 invånare (2016).

 10. alnöit

  alnöit (efter ortnamnet Alnön), mörkt färgad porfyrisk gångbergart, som uppträder nära associerad med såväl plutoniska som vulkaniska alkalibergarter.