1. aln

  aln, gammal längdenhet, se längdmått.
 2. aln

  a´ln subst. ~en ~ar ORDLED: aln-en
  Svensk ordbok
 3. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 4. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 5. Alnön

  Alnön, ö belägen mellan Indalsälvens och Ljungans mynningar utanför Sundsvall, 65 km 2.
 6. Alnarpsströmmen

  Alnarpsströmmen, en av de större grundvattenförekomsterna i Skåne.
 7. Alnarpsparken

  Alnarpsparken, park i Lomma kommun, Skåne län.
 8. alnöit

  alnöit (efter ortnamnet Alnön), mörkt färgad porfyrisk gångbergart, som uppträder nära associerad med såväl plutoniska som vulkaniska alkalibergarter.
 9. Alnus

  Alnus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet alar.
 10. Alnarpssänkan

  Alnarpssänkan, Alnarpsdalen, dalsänka i Sydvästskånes kritberggrund.