1. aln

  aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
 2. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 3. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 4. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 5. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 6. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 7. famn

  famn, gammal svensk måttenhet.
 8. nitrider

  nitrider, kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.
 9. måttenhet

  måttenhet, enhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet.
 10. Rydaholmsaln

  Rydaholmsaln, svenskt alnmått som 1605 antogs som rikslikare för längd.