1. aln

  aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
 2. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 3. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 4. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 5. svenska mått

  svenska mått, måttenheter som har eller har haft något så när allmän användning inom svenskt språkområde.
 6. måttenhet

  måttenhet, enhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet.
 7. metersystemet

  metersystemet var ett system av måttenheter som växte fram i samband med franska revolutionen i slutet av 1700-talet.
 8. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 9. famn

  famn, gammal svensk måttenhet.
 10. kvarter

  kvarter, gammalt svenskt längd- och volymmått.