1. aln

  aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
 2. famn

  famn, gammal svensk måttenhet.
 3. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 4. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 5. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 6. svenska mått

  svenska mått, måttenheter som har eller har haft något så när allmän användning inom svenskt språkområde.
 7. rod

  rod, rode, gammal svensk längdenhet med dansk, tysk och engelsk motsvarighet, ett ord av samma ursprung som ruta i slagruta.
 8. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 9. måttenhet

  måttenhet, enhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet.
 10. pasma

  pasma, pasman, gammalt mått för garn i en garnhärva.