1. aln

  aln, längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1879.
 2. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 3. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 4. Göta kanal

  Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.
 5. famn

  famn, gammal svensk måttenhet.
 6. Alna

  Alna, Alkohol- och narkotikarådet, bildat 1961 av LO, TCO och SAF i Stockholms län.

 7. kvarter

  kvarter, gammalt svenskt längd- och volymmått.
 8. nitrider

  nitrider, kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.
 9. metersystemet

  metersystemet var ett system av måttenheter som växte fram i samband med franska revolutionen i slutet av 1700-talet.
 10. måttenhet

  måttenhet, enhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet.