1. Aloë

  Aloë, det vetenskapliga namnet på växtsläktet aloer.
 2. aloe

  aloe [a`- el. a´-] subst. ~n ~r ORDLED: alo-en
  Svensk ordbok
 3. hundraårig aloe

  hundraårig aloe, annat namn på växtarten agave.
 4. Aloë vera

  aloë vera är en växtart som har tjocka, stela blad i en rosett och används bland annat för läkemedel mot brännskador.
 5. aloer

  aloer, Aloë, släkte inom familjen grästrädsväxter.
 6. ALOS 81

  ALOS 81, tidigare allmänna bestämmelser (1981–2005) för leverans av gods (utan montage) till offentliga sektorn.
 7. agaver

  agaver, Agave, släkte sparrisväxter med cirka 300 arter i södra Nordamerika till norra Sydamerika med centrum i Mexico.
 8. glasögonfåglar

  glasögonfåglar, Zosteropidae, familj tättingar med ca 80 arter i Afrika, Asien och Australien.
 9. alumn

  alumn, lärjunge, elev.
 10. allons

  allons, ’låtom oss gå!’, ’framåt!’, t.ex. i inledningen till Marseljäsen: Allons, enfants de la Patrie, ’Framåt I fäderneslandets barn’.