1. Aloë

  Aloë, det vetenskapliga namnet på växtsläktet aloer.
 2. aloer

  aloer, Aloë, släkte inom familjen grästrädsväxter.
 3. Aloë vera

  Aloë vera, synonym Aloë abyssinica, Aloë barbadensis, Aloë vulgaris och Aloë perfoliata var. vera, art i familjen grästrädsväxter.
 4. hundraårig aloe

  hundraårig aloe, annat namn på växtarten agave.
 5. aloe

  aloe [a`- el. a´-] subst. ~n ~r ORDLED: alo-en
  Svensk ordbok
 6. agaver

  agaver, Agave, släkte sparrisväxter med cirka 300 arter i södra Nordamerika till norra Sydamerika med centrum i Mexico.
 7. alumn

  alumn, lärjunge, elev.
 8. adolescens

  adolescens kan definieras som perioden mellan pubertet och vuxen ålder, den tid då individen förändras från barn till vuxen.
 9. suckulent

  suckulent, växt med tjocka, köttiga blad ( bladsuckulent) eller stammar ( stamsuckulent); i sistnämnda fall saknas blad helt eller är mer eller mindre reducerade.
 10. agave

  agave, hundraårig aloe, Agave ameri­cana, art i familjen sparrisväxter.