1. aloer

  aloer, Aloë, släkte inom familjen grästrädsväxter.
 2. Aloë

  Aloë, det vetenskapliga namnet på växtsläktet aloer.
 3. Aloë vera

  Aloë vera, synonym Aloë abyssinica, Aloë barbadensis, Aloë vulgaris och Aloë perfoliata var. vera, art i familjen grästrädsväxter.
 4. agaver

  agaver, Agave, släkte sparrisväxter med cirka 300 arter i södra Nordamerika till norra Sydamerika med centrum i Mexico.
 5. flerårig växt

  flerårig växt, växt som lever mer än två år.
 6. suckulent

  suckulent, växt med tjocka, köttiga blad ( bladsuckulent) eller stammar ( stamsuckulent); i sistnämnda fall saknas blad helt eller är mer eller mindre reducerade.
 7. Grammis

  Grammis, svenskt musikpris, motsvarighet till Grammy, utdelat årligen 1969–72 och sedan 1987 av IFPI i Sverige.

 8. agave

  agave, hundraårig aloe, Agave ameri­cana, art i familjen sparrisväxter.
 9. alumn

  alumn, lärjunge, elev.
 10. hundraårig aloe

  hundraårig aloe, annat namn på växtarten agave.