1. alpin

  alpin, om bergskedjebildning: som strukturellt och topografiskt liknar de europeiska Alperna.
 2. alpin

  alpin, växtgeografisk term för de vegetationszoner som har med fjällnatur att göra.
 3. alpin orogenes

  alpin orogenes, de geologiskt relativt unga (paleogena och neogena) bergskedjebildande processer i södra Europa och Asien som gav upphov till bergskedjebältet Alpiderna.
 4. alpin

  alpi´n adj. ~t ORDLED: alp-in
  Svensk ordbok
 5. alpin skidsport

  alpin skidsport, sammanfattande benämning på störtlopp, slalom, storslalom, parallellslalom, super-G och alpin kombination.
 6. alpin ras

  alpin ras, gren av den så kallade europida eller kaukasoida människorasen; termen, såväl som hela klassifikationen av raser hos människan, har numera frångåtts av vetenskapen.
 7. alpin kombination

  alpin kombination, skidtävling där resultaten från två (störtlopp och slalom) eller tre (störtlopp, slalom och storslalom) grenar räknas samman.
 8. Ruhrområdet

  Ruhrområdet, industriregion i delstaten Nordrhein–Westfalen i västra Tyskland; 4 400 km2, 5,2 miljoner invånare (2010).

 9. Alpine

  Alpine , fransk sportbil, tillverkad från 1973 av Société des Automobiles Alpine Renault, Dieppe, ingående i Renault-koncernen.
 10. alpinism

  alpinism, sportaktivitet som innebär att man med hjälp av speciell utrustning tar sig upp för svårforcerade branter för att nå otillgängliga toppar, helst de toppar där ingen varit tidigare.