1. arktisk-alpina floraområdet

  arktisk-alpina floraområdet, växtgeografisk benämning på de stora landområden i norra Ryssland, Sibirien, Grönland och norra Nordamerika, där vegetationen till stor del utgörs av öppet, skoglöst land med ständigt tjälad mark, tundra.

 2. Ruhrområdet

  Ruhrområdet, industriregion i delstaten Nordrhein–Westfalen i västra Tyskland; 4 400 km2, 5,2 miljoner invånare (2010).

 3. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 4. alpin

  alpin, om bergskedjebildning: som strukturellt och topografiskt liknar de europeiska Alperna.
 5. alpin orogenes

  alpin orogenes, de geologiskt relativt unga (paleogena och neogena) bergskedjebildande processer i södra Europa och Asien som gav upphov till bergskedjebältet Alpiderna.
 6. permafrost

  permafrost, ständig tjäle, mark som är frusen minst två år i följd.
 7. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 8. alpin

  alpin, växtgeografisk term för de vegetationszoner som har med fjällnatur att göra.
 9. Ismannen

  Ismannen, Ötzi, mumifierad stenåldersman upptäckt i september 1991 i en glaciär i Ötztalalperna på 3 212 meter över havet i italienska Sydtyrolen nära gränsen mot Österrike.
 10. hällristning

  hällristning, arkeologisk benämning på symboler och avbildningar inhuggna på berghällar eller lösa klippblock.