1. Alpine

  Alpine , fransk sportbil, tillverkad från 1973 av Société des Automobiles Alpine Renault, Dieppe, ingående i Renault-koncernen.
 2. Ruhrområdet

  Ruhrområdet, industriregion i delstaten Nordrhein–Westfalen i västra Tyskland; 4 400 km2, 5,2 miljoner invånare (2010).

 3. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 4. alpin orogenes

  alpin orogenes, de geologiskt relativt unga (paleogena och neogena) bergskedjebildande processer i södra Europa och Asien som gav upphov till bergskedjebältet Alpiderna.
 5. alpin

  alpin, om bergskedjebildning: som strukturellt och topografiskt liknar de europeiska Alperna.
 6. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 7. permafrost

  permafrost, ständig tjäle, mark som är frusen minst två år i följd.
 8. alpin

  alpin, växtgeografisk term för de vegetationszoner som har med fjällnatur att göra.
 9. Karpaterna

  Karpaterna, östeuropeisk bergskedja som utgör en fortsättning av Alperna.
 10. Ismannen

  Ismannen, Ötzi, mumifierad stenåldersman upptäckt i september 1991 i en glaciär i Ötztalalperna på 3 212 meter över havet i italienska Sydtyrolen nära gränsen mot Österrike.