1. alrot

  alrot, trä från alens rötter och stamansvällningar.
 2. al

  al, ale, träslag från trädarterna klibbal och gråal.
 3. klibbal

  klibbal, Alnus glutinosa, art i familjen björkväxter.
 4. masur

  masur, onormalt orienterade celler och årsringar hos virke.
 5. engelsk-holländsk stil

  engelsk-holländsk stil, svensk möbelstil under senbarock och rokoko med ursprung i den holländskt influerade Queen Anne-stilen.

 6. alar

  alar, Alnus, släkte björkväxter med ca 30 arter i norra halvklotets tempererade trakter, samt i Amerika söderut till Peru; i Sverige finns två arter, gråal och klibbal.
 7. Jacob Sjölin

  Sjölin ( Siölin), Jacob, 1737–85, möbelsnickare, mästare under Köpings hallrätt 1767, från 1779 verksam i Kungsör.
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.