1. alrot

  alrot, trä från alens rötter och stamansvällningar.
 2. alar

  alar, Alnus, släkte björkväxter med ca 30 arter i norra halvklotets tempererade trakter, samt i Amerika söderut till Peru; i Sverige finns två arter, gråal och klibbal.
 3. Jacob Sjölin

  Sjölin ( Siölin), Jacob, 1737–85, möbelsnickare, mästare under Köpings hallrätt 1767, från 1779 verksam i Kungsör.
 4. engelsk-holländsk stil

  engelsk-holländsk stil, svensk möbelstil under senbarock och rokoko med ursprung i den holländskt influerade Queen Anne-stilen.
 5. klibbal

  klibbal, Alnus glutinosa, art i familjen björkväxter.
 6. al

  al, ale, träslag från trädarterna klibbal och gråal.
 7. masur

  masur, onormalt orienterade celler och årsringar hos virke.
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.