1. alruna

  alruna, Mandragora officinarum, art i familjen potatisväxter som hör hemma i medelhavsområdet.

 2. alruna

  a`lruna subst. ~n alrunor ORDLED: al--run-an
  Svensk ordbok
 3. Mandragora

  Mandragora, det vetenskapliga namnet på ett släkte potatisväxter med sex arter, bland annat alruna.

 4. Hanns Heinz Ewers

  Ewers, Hanns Heinz, 1871–1943, tysk författare.
 5. dudaim

  dudaim, frukten (bäret) av växtarten alruna.
 6. potatisväxter

  potatisväxter, Solanaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med 2 000–3 000 arter mestadels ett- till fleråriga örter; många arter klättrar.
 7. Albert Dam

  Dam, Albert, 1880–1972, dansk författare.
 8. mandragora

  mandra´gora subst. ~n mandragoror ORDLED: mandragor-an
  Svensk ordbok