1. Alskog

  Alskog, f.d. församling på Gotland.
 2. Gålrum

  Gålrum, gravfält vid Ollajvs i Alskog på östra Gotland med ca 125 anläggningar, däribland rösen av bronsålderstyp, flera skeppssättningar karakteristiska för yngre bronsåldern och ett stort antal stensättningar med mitt- och kantkonstruktioner, typiska för äldre järnåldern.
 3. Allbo härad

  Allbo härad, södra Småland, innefattar området mellan Möckeln i väster och Helgasjön/Åsnen i öster.
 4. Garde

  Garde, Garda, församling i Visby stift, Gotlands kommun (Gotlands län); 1 076 invånare (2016).

 5. Umeå

  Umeå, kommun i Västerbotten och Ångermanland (Västerbottens län).

 6. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).