1. producent

  producent, tillverkare. Inom biologin en organism som bygger upp organiska ämnen vilka kan tjäna som näring åt en konsument.
 2. generator

  generator, elektrisk generator, se elektriska maskiner.
 3. alstra

  al`stra verb ~de ~t ORDLED: alstr-ar SUBST.: alstrande, alstring
  Svensk ordbok
 4. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 5. elektromagnet

  elektromagnet, anordning där ett magnetiskt fält alstras av en spole matad med elektrisk ström.
 6. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 7. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 8. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 9. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 10. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.