1. alstra

  al`stra verb ~de ~t ORDLED: alstr-ar SUBST.: alstrande, alstring
  Svensk ordbok
 2. köldfaktor

  köldfaktor, inom kyltekniken förhållandet mellan alstrad kyleffekt och erforderlig driveffekt.
 3. röntgenrör

  röntgenrör,, en typ av elektronrör som används för för framställning av röntgenstrålning.
 4. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 5. lysrör

  lysrör, lågtrycksurladdningslampa i vilken ljuset alstras med hjälp av kvick­sil­ver­ånga, vanligen i form av ett glasrör med en elektrod i vardera änden.
 6. seismoelektricitet

  seismoelektricitet, seismisk-elektrisk effekt, elektrisk spänning alstrad mellan två elektroder i marken när en elastisk våg passerar mellan dem.
 7. glacigent sediment

  glacigent sediment, annat namn på glacial avlagring.
 8. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 9. hematogen

  hematogen, något som har sitt ursprung i blodet, alternativt sprids med blodet.
 10. hjärtspetsstöt

  hjärtspetsstöt, ictus cordis , rörelse i bröstkorgsväggen, alstrad av hjärtspetsens anslag.