1. alstra

  al`stra verb ~de ~t ORDLED: alstr-ar SUBST.: alstrande, alstring
  Svensk ordbok
 2. röntgenrör

  röntgenrör,, en typ av elektronrör som används för för framställning av röntgenstrålning.
 3. vingar

  vingar, anordning som i en luftström alstrar lyftkraft i flygplan.
 4. lysrör

  lysrör, lågtrycksurladdningslampa i vilken ljuset alstras med hjälp av kvick­sil­ver­ånga, vanligen i form av ett glasrör med en elektrod i vardera änden.
 5. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 6. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 7. vinge

  vinge, anordning som i en luftström alstrar lyftkraft i flygplan.
 8. retledningssystemet

  retledningssystemet, de delar av hjärtats muskulatur som alstrar och leder elektriska signaler.
 9. överljudsfart

  överljudsfart, hastighet större än ljudhastigheten, vilken vid markytan och vid +15 °C är ca 340 m/s.
 10. köldfaktor

  köldfaktor, inom kyltekniken förhållandet mellan alstrad kyleffekt och erforderlig driveffekt.