1. seismik

    seismik, delområde inom geofysiken där man framför allt för prospektering och markundersökning utnyttjar reflexion och refraktion (brytning) av elastiska vågor som alstrats i marken på konstgjort sätt.
  2. diffusionsdjup

    diffusionsdjup, i geofysiken det största djup i marken som en diffunderande elektromagnetisk puls når en viss tid efter det att pulsen alstrats vid markytan.
  3. svävare

    svävare, svävfarkost, luftkuddefarkost, engelska hovercraft eller air-cushion vehicle, ACV, tidigare även kallad mefa (förkortning för markeffektfarkost), amfibiefarkost (jämför amfibie-) som kan färdas svävande helt nära marken eller vattenytan.