1. alstra

  al`stra verb ~de ~t ORDLED: alstr-ar SUBST.: alstrande, alstring
  Svensk ordbok
 2. röntgenrör

  röntgenrör,, en typ av elektronrör som används för för framställning av röntgenstrålning.
 3. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 4. lysrör

  lysrör, lågtrycksurladdningslampa i vilken ljuset alstras med hjälp av kvick­sil­ver­ånga, vanligen i form av ett glasrör med en elektrod i vardera änden.
 5. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 6. överljudsfart

  överljudsfart, hastighet större än ljudhastigheten, vilken vid markytan och vid +15 °C är ca 340 m/s.
 7. köldfaktor

  köldfaktor, inom kyltekniken förhållandet mellan alstrad kyleffekt och erforderlig driveffekt.
 8. vingar

  vingar, anordning som i en luftström alstrar lyftkraft i flygplan.
 9. Eilífr Guðrúnarson

  Eilífr Guðrúnarson , senare delen av 900-talet, isländsk skald.
 10. virvelströmsbroms

  virvelströmsbroms, bromsanordning baserad på uppkomsten av virvelströmmar i en skiva när denna rör sig i ett magnetfält.