1. alstring

  al`string subst. ~en ~ar ORDLED: alstr-ing-en
  Svensk ordbok
 2. glödstrumpa

  glödstrumpa, gasväv impregnerad med metalloxider, t.ex. torium- och ceriumnitrat, för alstring av gasglödljus.
 3. fys

  fys (av grekiska physis ’alstring’, ’tillblivelse’, ’natur’, till phyō ’alstra’, ’frambringa’), physis, detsamma som epifysbrosk.
 4. generator

  generator, anordning för alstring av speciellt gasformiga ämnen, t.ex. acetylengenerator, ånggenerator.
 5. lymfopoes

  lymfopoes ’alstring’, ’skapande’), bildning och utveckling av lymfatisk vävnad.
 6. trefasgenerator

  trefasgenerator, elektrisk maskin för alstring av trefaseffekt.
 7. Sulzer-panna

  Sulzer-panna , ångpanna för alstring av ånga med mycket högt tryck och hög temperatur.
 8. diafys

  diafys, mellersta delen (skaftet) av kroppens rörben.
 9. metallogenes

  metallogenes, studiet av malmbildning i dess relation till tid och rum, med speciell hänsyn till regionala petrologiska och tektoniska förhållanden.
 10. radiostörningsskydd

  radiostörningsskydd, anordning i elektriska utrustningar som förhindrar alstring eller oönskad spridning av högfrekvent strålning som kan orsaka störningar vid radiomottagning.