1. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 2. alt

  alt, vanligen djup kvinno- eller gossröst, i fyrstämmig körsats den näst högsta stämman.
 3. alt-rightrörelsen

  alt-rightrörelsen, engelska alternative right ('alternativa högern'), paraplybegrepp för högerextremistiska fraktioner i USA

 4. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 5. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 6. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 7. Alternative für Deutschland

  Alternative für Deutschland, AfD, tyskt populistiskt politiskt parti.

 8. Alt

  Alt, Aluta , flod i Rumänien, se Olt.
 9. -alt

  -alt, ortnamnselement som är en vidareutveckling ur förbindelsen - ahult i södra Sverige.
 10. alternativkostnad

  alternativkostnad, nationalekonomisk term som anger värdet man går miste om genom att avstå från bästa möjliga användning av resurserna.