1. alt

  alt kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av kvinnor.

 2. alt-rightrörelsen

  alt-rightrörelsen, engelska alternative right ('alternativa högern'), paraplybegrepp för högerextremistiska fraktioner i USA

 3. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 4. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 5. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 6. Alternativet

  Alternativet, danskt politiskt parti (ekologistiskt), grundat 2013 av bland andra tidigare kulturministern och Radikale Venstre-politikern Uffe Elbæk (född 1954).

 7. alternativ hypotes

  alternativ hypotes, begrepp inom teorin för statistisk hypotesprövning.
 8. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 9. alternativa skolor

  alternativa skolor, undervisningsanstalter som inte hör till det allmänna (statliga eller kommunala) skolväsendet utan står under enskild huvudman, ofta även kallade privatskolor.
 10. Alternative für Deutschland

  Alternative für Deutschland, AfD, tyskt populistiskt politiskt parti.