1. altan

  altan, som uteplats använd öppen utbyggnad eller platt tak på ett hus.
 2. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 3. Altan

  Altan, artistnamn för Francesco Tullio-Altan, född 1942, italiensk serieskapare och politisk skämttecknare.
 4. balustrad

  balustrad, lågt räcke, sammansatt av balustrar som bär en horisontell överliggare.
 5. loggia

  loggia, byggnad eller byggnadsdel som med kolonnad eller arkad är öppen åt en eller flera sidor.
 6. terrass

  terrass, inom trädgårdskonst och landskapsarkitektur en plan, anlagd avsats.
 7. Altan khan

  Altan khan, död 1583, mongolisk härskare.
 8. byggnadsyta

  byggnadsyta, byggnadsarea, yta som en byggnad upptar på marken, vanligen den som innefattas av fasaderna inkluderande överbyggda altaner o.d.
 9. altan

  alta´n subst. ~en ~er ORDLED: alt-an-en
  Svensk ordbok
 10. Uraniborg

  Uraniborg, Uraniburgum, f.d. slottsbyggnad på Ven, uppförd av Tycho Brahe som bostad, även använd som observatorium.